NÁŠ FESTIVAL 2X ZA ROK : I
Comics Salon 2018
I
AnimeSHOW 2019
Slovensk Verzia
English Version
Deutsche Version
Magyar Verzio
Ceska Verze
HOME VSTUPENKY UBYTOVANIE PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FOTKY PRAVIDLÁ KONTAKT

KPOP Contest 2018

KPOP Contest je tanečná súťaž, aby sme dali šancu šikovným tanečníkom ukázať svoj talent.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
- zúčastniť sa môže jednotlivec alebo skupina
- súťaž je vekovo neobmedzená
- súťaž je bez národnostného obmedzenia
- súťaž nie je obmedzená pohlavím
- Skupina alebo jednotlivec sa môže do súťaže zapojiť len s jedným tanečným vystúpením
- súťažné vystúpenie sa môže skladať z maximálne 3 rôznych zmixovaných pesničiek
- súťažné skupiny si nesmú požičiavať členov a ani súťažný jednotlivec nesmie byť požičaný do skupiny
- Kulisy, rôzne doplnky, projekcia na plátne a iné efekty sú povolené, ale nesmú obmedzovať ostatných súťažiacich, ako napríklad vystreľovacie konfety a podobne. Z dôvodu, že to za tých pár sekúnd, kým príde druhá sútažná skupina nestíhame upratať.
- dĺžka vystúpenia môže mať min. 2 a pol minúty a max. 5 a pol minúty
- Piesne sa nesmú opakovať. To znamená, že ak si skupina/sólista nahlási pesničku ako prvá/ý, má plne právo si ju ponechať aj naďalej a súťaží s ňou. Druhá skupina/sólista, ktorý sa prihlásil neskôr s tou istou piesňou si musí zvoliť inú pieseň. Ak nám zašlete prihlášku s piesňou, ktorá už bola predtým zvolená inou skupinou, obratom vám bude zaslaná odpoveď so zoznamom už zaradených piesní do súťaže a vy si môžete zvoliť takú, ktorá sa v zozname nenachádza.
- Súťaž si chceme hlavne užiť. Preto porosíme o športové správanie. Takže urážanie a zhadzovanie iných skupín alebo sólistov je chápané ako nesúťažné správanie. To platí pred sú?ťažou aj počas celého festivalu. Toto porušenie sa následne hodnotí individuálne podľa závažnosti, napomenutím alebo až diskvalifikáciou.
- súťažiacich hodnotí trojčlenná porota

HODNOTENIE:
- 40% Choreografia (zostava, synchrónnos?)
- 30% Technika
- 20% Stage charizma
- 10% vizuálny dojem ( kostýmy)

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete na maile: kpop.csas@gmail.com k do 17. septembra 2018 do polnoci. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom/facebook, pokiaľ to bude možné.

Copyright 1988-2018 Róbert Žittňan - All rights reserved