Logo

Pic 1

Požiadavky

 • Motív súťaže je ZMENA (-y zmien ž., nadobudnutie iných vlastností, iného rázu, premena, nahradenie niečoho, niekoho iným) pre západných susedov ZMĚNA, pre najzápadnejších CHANGE). Ako si s týmto motívom poradíte je úplne na vás. Je to skôr ako inšpirácia než seriózne obmedzenie témy.
 • Formát: A4, A5
 • Rozlíšenie: min. 300-600 dpi
 • Rozsah: 4 strany
 • Farba: komiks-farebný alebo čierno-biely, manga-len čierno-biela
 • Spôsob čítania: POZOR!!-- zľava do prava rovnako pre komiks aj pre mangu
 • Technika: ľubovoľná
 • Jazyk: Český / Slovenský
 • Žáner a téma: ľubovoľné, až na:
  1. Dielo neporušuje cudzie autorské práva
  2. Dielo nepropaguje (zobrazovať môže) násilie, rasizmus, užívanie drog atď.
  3. Dielo nezobrazuje pornografiu
  4. Príbeh musí byť ukončený
 • Dielo ešte nebolo zverejnené širšej verejnosti (teda na žiadnom webe alebo výstave)
 • Autor dáva zaslaním diela do súťaže súhlas na uverejnenie diela na a v materiáloch propagujúcich festival Comics Salón a v zborníku CS: Comics&Manga Book

súťaž

[ UZÁVIERKA: 1. 3. 2012 ]

Po pomerne veľkom minuloročnom úspechu sme sa rozhodli aj tento rok vyhlásiť zimnú súťaž o najlepší komiks/mangu Comics & Manga Winter s poradovým číslom 2. Poďme teda odpovedať na všetky palčivé otázky, ktoré sa môžu naskytnúť:

Čím sa líši táto súťaž od tej, ktorá sa koná každý rok v lete?
No v prvom rade tým, že sa koná v zime. Ďalej tým, že by sme chceli, aby sa jej zúčastnilo čo najviac aj nových autorov. Predovšetkým preto sme sa rozhodli dať obmedzenie na nižší počet strán (ale z praktických dôvodov vyšší než minulý rok).

Prečo LEN/AŽ/PRÁVE 4 strany?
Keďže chceme aby sa zapojilo čo najviac ľudí, tento počet nám prišiel vhodný. Môžete sa plne sústrediť na dokonalú kresbu a pointu len na týchto štyroch stranách... Zároveň by sme chceli prilákať aj "nováčikov", ktorí si na dlhšie veci zatiaľ netrúfajú alebo nemajú čas, ale radi by sa zapojili.

Čo ak chcem poslať komiks/mangu dlhší/iu ako 4 strany?
Možností je viac. Ak sa príbeh nezmestí na 4 strany, je možné po dohode zvýšiť limit na 6 strán. Takéto zvýšenie nebude mať žiaden vplyv pri posudzovaní a hodnotení. Ak je to stále málo, môžete nám zaslať dielo nesúťažne. Ak bude príspevok dobrý, určite ho uverejníme v zborníku. Alebo nás sledujte na facebooku, google+ alebo na stránke festivalu Comics Salón pre informácie o klasickej každoročnej súťaži. Alebo sa ozvite na náš e-mail a dohodneme sa individuálne.

Môžem teda poslať aspoň viac súťažných prác?
Áno. Maximálny počet súťažných prác od jedného autora nie je obmedzený. Teda ani od viacerých :) Zaslané príspevky budú posudzované individuálne. Počet zaslaných prác nebude mať vplyv na hodnotenie.

Čo za to?
Určite sa pokúsime uverejniť všetky kvalitné príspevky v 6. čísle zborníku. Každý autor uverejneného príspevku dostane výtlačok 6. čísla zborníka Comics & Mangabook, ktorý vyjde v septembri 2012. Autori troch víťazných prác získajú vstup zadarmo na festival Comics Salón 2012 v Bratislave a zároveň získajú ďalšie vecné ceny, ktoré upresníme neskôr. Sledujte nás na našej facebook stránke a google+ stránke .

Do kedy je potrebné poslať súťažné diela?
Do 1.3.2012. Bezpodmienečne :) Práce zaslané po tomto termíne nebudú zaradené do súťaže. Máte kopec času, ale nenechávajte si to na poslednú chvíľu.

Čo potom?
Diela budú posudzované porotou a výsledky budú vyhlásené a autori ocenení pri záverečnom ukončení festivalu Anime Show 2012. Ak sa víťazi nezúčastnia vyhlásenia, budeme ich kontaktovať dodatočne a ceny im pošleme poštou. Všetkých autorov, ktorých práce budeme chcieť uverejniť, budeme kontaktovať individuálne prostredníctvom e-mailu.

Zaslanie diela:

 • Len elektronicky: e-mail: akirashin@animecrew.org , v prípade veľkého množstva a/alebo veľkých súborov sa ozvite na mail a dohodneme sa inak.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže diela, ktoré:

 • Nespĺňajú podmienky súťaže
 • Porušujú autorské práva alebo iné platné zákony SR, ČR a EU
 • Špecifické prípady :)