Logo

Pic 1


Predná strana obálky

Predná obálka


Zadná strana obálky

Zadná obálka

 • Vydalo: OZ Animecrew
 • Tlač: GRIFIS s.r.o.
 • Vydané: 1. vydanie 2011, náklad 500ks
 • ISBN: 978-80-970104-3-0
 • Koordinátor projektu: Martin Kozmon
 • Artworky na obálke: Daniel Mihálik
 • Design, grafická úprava, DTP: Martin Kozmon
 • Grafická výpomoc, čistenie podkladov, lettreing,: Martina Beláková
 • Korektori: Miroslav Leško (SK), Jaroslav Malo (SK), Lenka Pazdírková (CZ)
 • Články: Martina Beláková

Comics sekcia:

 • Navždy gangster autor: Tomáš Knapko
 • Obava autor: Jiří Grus
 • Téměř bez svědomí autor: Pavel Šimák
 • Poklady autor: Daniel Mihálik
 • Tábor mrtvých autor: Dan Černý
 • Dneska zemřu autor: Jiří Grus
 • Paměti autor: Lenka Šimečková
 • The Odplata autor: Valentín Račko
 • Blízká setkání posledního druhu autor: David Lottmann
 • Desiata stopa autor: Peter Nemček

COMICS AND MANGA WINTER CONTEST:

 • Pátý Pes autor: Kateřina Čupová
 • V pět hodin ráno autor: Lenka Šimečková
 • Opičia veda autor: Filip Kmeť
 • Pátý Rytíř autor: Jaromír Hřívnáč
 • Zámok Čarodejnice autor: Saniika
 • Ako od maminky autor: Daniel Mihálik
 • Obchod v piatej dimenzii autor: Radoslav Repický
 • Nenávisť autor: Radoslav Repický
 • Šaman a príchod piatich radcov autor: Radoslav Repický
 • Císařův nový mág autor: Lysandra&Gobloch
 • Strom autor: Martin Schwarz
 • I hate everything autor: Viliam Tencer
 • Pět a půl týdne autor: Komárek&Řezníček
 • Živé mŕtvoly autor: Andy Wsól
 • Lístok autor: Patrik Melicherik
 • Frankensteino va skládačka autor: A&J. Tesař
 • Osudová karta autor: Veronika Šišková
 • Osobný cintorín autor: Petra Feňďová

Manga sekcia:

 • Císařův nový mág autor: Lysandra&Gobloch
 • Zámok Čarodejnice autor: Saniika
 • Nitky autor: Martina Frajštáková