Logo

Pic 1


Predná strana obálky

Predná obálka


Zadná strana obálky

Zadná obálka • Vydalo: OZ Animecrew
 • Tlač: GUPRESS
 • Vydané: 1. vydanie 2008, náklad 1000ks
 • ISBN: 978-80-969936-9-7
 • Koordinátor projektu: Róbert Žittňan
 • Artworky na obálke: Saniika
 • Design, grafická úprava, DTP: Martin Kozmon
 • Grafická výpomoc, lettreing, korektúry: Martina Beláková
 • Články: Juraj Malíček, Tomáš Hibi Matějíček, Martina Beláková, Miroslav Meňhert

Comics sekcia:

 • Zvláštna ponuka autor: Peter Nemček
 • Leopardia žena autor: Michal Hlatký
 • Loutka v rukou obsese autor: David Lottmann
 • O dobrém vodníkovi autor: Dan Černý
 • Šnek autor: Dan Černý
 • Rychlé šípy autori: J. Lastomírsky, T. Prokůpek
 • Srážka s realitou autor: J. Lastomírsky
 • Boxer autor: Jakub Dušek
 • Úžasný Fantasy mangel autor: kmxbstrd

Manga sekcia:

 • Amewarashi autor: Martina Frajštáková
 • Vyznanie autor: Saniika
 • Nádej autor: Saniika
 • Losers autor: Martin Plško
 • Android Eyes autori: T. Sýkorová, S. Pavlíčková
 • Jeden deň autor: Andrea Tibenská

Poviedky:

 • O rytierovi autor: Martin Vlachynský
 • Dračí biznis autor: Diana Ďurinová
 • Najtvrdší kamienok autor: Lucia Droppová

Zvláštna ponuka Leopardia žena Loutka v rukou obsese O dobrém vodníkovi Šnek Rychlé šípy Boxer Úžasný fantasy mangel
Amewarashi Vyznanie Nádej Losers Android eyes Jeden deň