Logo

Pic 1


Predná strana obálky

Predná obálka


Zadná strana obálky

Zadná obálka • Vydalo: OZ Animecrew
 • Tlač: CHITA s.r.o.
 • Vydané: 1. vydanie 2007, náklad 1000ks
 • ISBN: 978-80-969748-2-5
 • Koordinátor projektu: Róbert Žittňan
 • Artworky na obálke: Andrea Tibenská
 • Design, grafická úprava, DTP: Martin Kozmon
 • Korektúry, grafická výpomoc, komentáre: Martina Beláková
 • Články: Róbert Žittňan, Michal Ďurfina

Comics sekcia:

 • Manga project kresba: Mizu, príbeh: Psychos
 • Animecrew kresba&príbeh: Mizu
 • Legenda: Zrodenie Slnka kresba&príbeh: Mizu
 • Pomsta kresba: Ivan Oškerský, príbeh: Pavel Knapko

Manga sekcia:

 • Tomodachi kresba&príbeh: Saniika
 • Nádej stratená-posledná kresba&príbeh: Saniika
 • Otaku Wars kresba&príbeh: Silkpin
 • Synovia rodu Chuuya kresba&príbeh: Silkpin

Poviedky:

 • WitchCraft autor: Petr Pavel Novák

Mangaproject Animecrew Slnko Pomsta
Tomodachi Nadej Otakuwars Synovia