HOME VSTUPENKY UBYTOVANIE PROGRAM MAPA SÚŤAŽE GALÉRIA PRAVIDLÁ KONTAKT English

Original Costume 2017

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
1. Súťažiaci sa prezlečú za postavu, ktorú si sami vybrali.

2. Cosplayovanie vlastných postáv, náhodné a originálne kostýmy sa považujú za ORIGINAL Cosplay. Čo to znamená:

a. Cosplay nie je / môže byť vytvorený na základe existujúcej predlohy, ktorá je chránená autorským právom. Avšak Cosplay vytvorený na základe existujúcej predlohy, nemôže použiť presnú podobu predlohy, iba jej časť. Ostatné musí byť vytvorené pomocou vlastnej faktázie. Napr. Snehulienka Ninja,b. Cosplay môže byt vytvorené podľa vašej RPG postavy.c. Musí sa skladať s viacerých častí. Nestačí si dať len mačacie uši a chvost, ...d. oblečenie konkrétneho módneho štýlu (lolita, visual kei a pod.) sa nepovažujú sa original cosplay

3. Postava musí byť vhodná aj pre mladšieho diváka, čiže žiadna nahota.

4. Súťažiaci musia mať vlastnoručne šitý kostým. Súťažiaci môže použiť kúpené časti oblečenia (napr. nohavice), ale tie nesmú tvoriť viac ako 50% kostýmu. Pri výrobe kostýmu vám môže pomôcť tretia osoba, ale predpokladá sa, že väčšinu práce urobíte vy. Pokiaľ si nie ste istý, či váš cosplay spĺňa pravidlá, kontaktujte organizátorov na dole uvedený e-mail. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže cosplay, o ktorom je vážne podozrenie, že bol kupovaný/objednaný. Na potvrdenie, že ste si pravidlá prečítali, do prihlasovacieho mailu dajte ako predmet: CS 2017 - ORIGINAL.

5. Povoľuje sa súťaž jednotlivcov aj skupín. V prípade skupiny bude tá hodnotená ako jeden celok a v prípade umiestnenia dostane jednu cenu. Túto informáciu musíte nahlásiť dopredu. Počet členov v skupine je obmedzený na 7.

6. Každý súťažiaci môže súťažiť len v jednom kostýme. Môže sa podieľať na tvorbe viacerých kostýmov, ale v súťaži môže mať na sebe len jeden. Zmena kostýmu je povolená, pokiaľ ide o rozdielne oblečenie tej istej postavy a oba kostýmy tvoria celok.(Zmenu je možné previesť na javisku ak je súčasťou vystúpenia. Napr. https://www.youtube.com/watch?v=SXnaSYDEMM0 )

7. V publiku sú aj deti, takže sa podľa toho na pódiu, prosím správajte. Za nadávky, sexuálne narážky a gestá, sľubovanie alebo úmyselné ukazovanie spodnej bielizne na pódiu, vás organizátor môže vylúčiť, či inak penalizovať.

8. Súčasťou kostýmu nemôžu byť funkčné zbrane alebo zbrane, ktoré by sa mohli považovať za funkčné (airsoftové zbrane, ostrá čepeľ mečov atď.). V prípade otázok ohľadne zbraní kontaktujte organizátora na dole uvedený email.

9. Do súťaže sa nesmiete prihlásiť s cosplayom, s ktorým ste už súťažili na niektorom z predošlých ročníkov CS/AS alebo inej podobnej súťaži. A to ani v prípade, že ste ho mierne upravili.

Cosplay súťaž bude prebiehať v 2 častiach. Hodnotenie kostýmu porotou (ráno) a predvedenie kostýmu pred divákmi (poobede).

Priebeh súťaže
1. Prvá časť súťaže sa bude konať v nedeľu v ranných hodinách (presný čas a miesto sa súťažiaci dozvedia včas prostredníctvom emailu/ sociálnej siete). Súťažiaci budú postupne predstupovať pred odbornú porotu, ktorá tak bude mať možnosť pozrieť si kostým zblízka, hodnotiť technické prevedenie a spýtať sa na detaily výroby. Trvanie tejto časti cosplay súťaže bude závisieť od počtu prihlásených účastníkov súťaže.
2. Počas cosplay súťaže nebudú žiadne rozhovory so súťažiacimi. Moderátor iba uvedie súťažiaceho.
3. Súťažiacim sa odporúča dodať hudbu podľa vlastného výberu v trvaní 1,5 minúty. Hovorené slovo (priamo do mikrofónu) sa nepovoľuje. Avšak hovorené slovo môže byť obsiahnuté priamo v nahrávke, ktorú súťažiaci pošle organizátorovi.
4. Súťažiaci prichádza na pódium so začiatkom svojej hudby (alebo ak ho moderátor uvedie). S poradovým číslom budú súťažiaci vopred oboznámení.
5. Súťažiaci musia zaslať organizátorom obrázok/ obrázky postavy v dostatočnej kvalite. Tie sa budú premietať na pozadí, keď bude súťažiaci na pódiu. Videá nie sú povolené.
6. V prípade, že sa súťažiaci nedostaví na prvú časť súťaže, t.j. hodnotenie porotou automaticky stráca možnosť vyhrať v hodnotení poroty.

Hodnotenie:
1. Prvé tri miesta udelené na základe rozhodnutia poroty.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete na maile: cosplay.csas@gmail.com k do 10.septembra 2017 do polnoci. Prihlášky poslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Váš e-mail musí obsahovať:
1. Správne vyplnený predmet emailu
2. Vaše meno/ prezývku, v prípade skupiny meno skupiny
3. Výslovnosť mena/ prezývky
4. Meno postavy/ postáv
5. Výslovnosť mena postavy/ postáv
6. Krátky popis postavy
7. Emailovú adresu, z ktorej posielate email a na ktorú vám budú zaslané informácie. Ak je možné aj kontakt na facebook, (budete pridaní do tajnej skupiny, kde sa budú riešiť bližšie informácie o súťaži) v prípade skupiny stačí kontakt na jednu zodpovednú osobu, ktorá predá info ostatným členom skupiny.
8. Do prílohy pripojte:
a. Hudbu (najlepšie mp3, youtube link sa nepovažuje za dodanie hudby). Ubezpečte sa, že Vami dodaná hudba je v dostatočnej kvalite (dostatočná hlasitosť, bez šumov etc.) Hudba bude pustená v čase 0:00, čiže na začiatku skladby.

Všetci súťažiaci sa musia navyše prihlásiť počas CS/IC na informačnom stánku najneskôr do soboty 16.9.2017 do 20.00, aby potvrdili, že sa súťaže naozaj zúčastnia. Pokiaľ na CS/IC nebudete prítomný v sobotu, nahláste túto informáciu organizátorom najneskôr do piatku 15.9.2017. Ďalšie informácie dostanete mailom/facebook.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom/facebook, pokiaľ to bude možné.

Copyright 1988-2017 Róbert Žittňan - All rights reserved